top of page

Centrum alfabetyzacji dorosłych w hrabstwie Ozaukee

Centrum alfabetyzacji dorosłych w hrabstwie Ozaukee zapewnia BEZPŁATNE korepetycje jeden na jeden dla dorosłych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności czytania i osiągnąć indywidualne cele.

Chcesz się zaangażować w ALC?

Sprawdź te strony, aby uzyskać więcej informacji!

IMG_20190627_144301333.jpg
IMG_20190801_152744820.jpg

Nasza misja

Zapewnienie bezpłatnych zindywidualizowanych usług edukacyjnych dorosłym uczniom w celu poprawy umiejętności akademickich i życiowych, aby mogli realizować i realizować swoje osobiste, zawodowe i życiowe cele.

Nasza wizja

Zostać uznanym za kluczowego partnera społeczności oferującego szeroki zakres wysoce zindywidualizowanych usług w zakresie uczenia się dorosłych, mających na celu przekształcenie życia jednego ucznia na raz.

Nasz wpływ

Zapewniamy, że doświadczenie każdego ucznia z ALC jest wyjątkowe i że są w stanie odejść z umiejętnościami czytania i pisania, które pomagają im w codziennym życiu. Pomogliśmy uczniom z ponad 20 krajów na całym świecie.

Centrum alfabetyzacji dorosłych w hrabstwie Ozaukee jest w stanie świadczyć swoje usługi wyłącznie poprzez darowizny. Pomoc ALC nadal świadczyć bezpłatne usługi edukacyjne dla studentów przekazując!

Sprawdź nas w mediach społecznościowych, klikając poniższe ikony

INSTAGRAM

  • Instagram Social Icon

FACEBOOK

  • Facebook Social Icon
    bottom of page